-7.3 °C

CSR Odpowiedzialny Biznes

Dobroczynność

Dobroczynność
  • Wsparcie działań służących dobru wspólnemu

    Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, przyjmując na siebie dobrowolne zobowiązanie wspierania działań służących lokalnej społeczności ogłasza nabór wniosków o wsparcie działań służących dobru wspólnemu.

Sponsoring

Sponsoring
  • Wsparcie sponsoringowe projektów w zakresie sportu

    Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., przyjmując na siebie dobrowolne zobowiązanie wspierania działań służących lokalnej społeczności ogłasza nabór wniosków o wsparcie sponsoringowe projektów w zakresie sportu.