16.3 °C

Szanowni Państwo informujemy, że uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy przekazywać zapłatę wynikającą z faktur za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Aktualnie jest to Bank Gospodarstwa Krajowego – nr rachunku: 83 1130 1219 0026 3114 8320 0006.  Informacja o zmianie rachunku dołączona jest również do przesyłanych faktur.                   

 

 

 

 

 

 

Woda
z głębi ziemi
Tworzymy odpowiedzialny biznes
Misja

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ustanowił w celu realizacji przyjętych strategii i zadań statutowych Spółki swoją Misję i Politykę w zakresie jakości i ochrony środowiska, które odnoszą się wprost do podstawowych wartości istotnych dla naszej firmy tj. jakość świadczonych usług i ochrona środowiska i opierają się na oczekiwaniach wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Spółki, a więc: właściciela, rady nadzorczej, klientów oraz instytucji współpracujących z Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Być niezawodnym dostawcą wody i odbiorcą ścieków stosującym nowoczesne, chroniące środowisko technologie.