16.3 °C

Szanowni Państwo informujemy, że uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy przekazywać zapłatę wynikającą z faktur za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Aktualnie jest to Bank Gospodarstwa Krajowego – nr rachunku: 83 1130 1219 0026 3114 8320 0006.  Informacja o zmianie rachunku dołączona jest również do przesyłanych faktur.                   

 

 

 

 

 

 

Działy - kontakt

Centrala
tel.: 77 443 55 00
fax: 77 443 55 03

Biuro Zarządu
tel.: 77 443 56 31

Obsługa Prawna
tel.: 77 443 56 93

Dział Informatyki
tel.: 77 443 55 54

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel.: 77 443 55 29

Dział Laboratorium
tel.: 77 443 56 82

Dział Promocji i Marketingu
tel.: 77 443 56 32

Stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji
tel.: 77 443 56 06

Stanowisko ds. OC i Spraw Obronnych. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel.: 77 443 56 04

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ
tel.: 77 443 56 49

Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
tel.: 77 443 59 03

Główny Specjalista ds. Księgowości
tel.: 77 443 55 25

Dział Księgowości Ogólnej
tel.: 77 443 55 25

Dział Kosztów i Finansowy
tel.: 77 443 55 14

Dział Sprzedaży
tel.: 77 443 55 36

Biuro Obsługi Klienta
tel.: 77 443 56 33

Dział Przetargów
tel.: 77 443 55 73

Dział Windykacji
tel.: 77 443 55 18

Dział Kontrolingu
tel.: 77 443 56 29

Dział Administracji i Spraw Socjalnych
tel.: 77 443 55 05

Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu
tel.: 77 443 56 95

Dyrektor ds. Eksploatacji Sieci i Rozwoju
tel.: 77 443 56 05

Dział Geodezyjnych Systemów Informatycznych
tel.: 77 443 56 42

Dział Ochrony Środowiska
tel.: 77 443 55 64

Stanowisko ds. Funduszy Unijnych
tel.: 77 443 56 89

Jednostka Realizująca Projekt
tel.: 77 443 59 13

Dział Oczyszczalni Ścieków
tel.: 77 443 56 71

Dział Techniczny
tel.: 77 443 55 13

Dział Inwestycji
tel.: 77 443 55 94

Dział Głównego Mechanika
tel.: 77 443 56 11

Dział Głównego Energetyka
tel.: 77 443 56 16

Dział Produkcji Wody
tel.: 77 443 55 85

Centralny Punkt Monitorowania
tel.: 994
tel.: 77 443 55 48

Dział Sieci Wodociągowej
tel.: 77 443 55 95

Dział Sieci Kanalizacyjnej
tel.: 77 443 56 64

Dział Wodomierzy
tel.: 77 443 56 00

Dział Logistyki
tel.: 77 443 55 08