22.4 °C

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. wynajmie pomieszczenia o powierzchni 514,66 m² w pawilonie typu Namysłów, położonym w Opolu przy ul. Rataja. Obiekt wyposażony jest w następujące media: co, instalacja wod-kan, energia elektryczna, instalacja antywłamaniowa. W pobliżu znajduje się bezpłatny parking. Informacje szczegółowe o przedmiocie najmu ( w tym możliwości dokonania wizji lokalnej) można uzyskać w siedzibie Spółki, prowadzący sprawę pan Tomasz Andrususzyn, numer telefonu: 77 44 35 508, kom. 606 993 382. Zapraszamy do kontaktu i składania ofert.

Certyfikaty

Władze Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikują politykę jakości i zarządzania środowiskowego przystosowując ją do zmieniających się warunków. Powyższa polityka jest znana pracownikom Spółki oraz podana do wiadomości klientom. Kierownictwo WiK w Opolu zobowiązuje się, w miarę możliwości, do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji polityki jakości i zarządzania środowiskiem.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług i zmniejszenie oddziaływania na środowisko w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2000 oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004.

Certyfikat: PDFCertyfikat_ISO_2013r.pdf.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1589: PDFcertyfikat_akredytacji_laboratorium_badawczego_nr_ab_1589.pdf