22.4 °C

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. wynajmie pomieszczenia o powierzchni 514,66 m² w pawilonie typu Namysłów, położonym w Opolu przy ul. Rataja. Obiekt wyposażony jest w następujące media: co, instalacja wod-kan, energia elektryczna, instalacja antywłamaniowa. W pobliżu znajduje się bezpłatny parking. Informacje szczegółowe o przedmiocie najmu ( w tym możliwości dokonania wizji lokalnej) można uzyskać w siedzibie Spółki, prowadzący sprawę pan Tomasz Andrususzyn, numer telefonu: 77 44 35 508, kom. 606 993 382. Zapraszamy do kontaktu i składania ofert.

Historia wodociągów w Opolu

Jeśli cofnęlibyśmy się w czasie do roku 1896 to już wtedy zobaczylibyśmy górującą nad miastem Opole wieżę ciśnień. Tę piękną budowlę możemy oglądać do dnia dzisiejszego. Dzięki decyzji włodarzy miejskich, w latach 1893 do 1898 rozpoczęto budowę nowoczesnej na owe czasy sieci wodociągowej z rur stalowych, a w 1898 roku powstał pierwszy specjalistyczny Zakład Wodociągów Miejskich, którego siedziba do dnia dzisiejszego znajduje się przy ul. Oleskiej w Opolu.

W ślad za siecią wodociągową na przełomie XIX i XX wieku magistrat podjął decyzję o budowie sieci kanalizacyjnej. W 1908 roku przy ul. Bończyka uruchomiono oczyszczalnię ścieków typu mechanicznego. Przepustowość oczyszczalni wynosiła 15 tys. metrów sześciennych i w pełni zaspokajała potrzeby mieszkańców.

historia-1.jpeg

Archiwalny obraz siedziby wodociągów - widok od strony Dworca Wschodniego

 

historia-2.jpeg

Archiwalne zdjęcie wieży wodociągowej - widok od strony stadionu Odry Opole