3.1 °C

PRZERWA W DOSTAWIE WODY - W związku z prowadzonymi pracami, w dniu 13.12.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.00-12.00, ul. 1-go Maja 44 b, c, d, od 60 -114 numery parzyste, 147-149 numery nieparzyste. Po zakończeniu prac i wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić czasowe zakłócenia jej jakości. Za utrudnienia powstałe w wyniku prowadzonych prac przepraszamy.

Historia wodociągów w Opolu

Jeśli cofnęlibyśmy się w czasie do roku 1896 to już wtedy zobaczylibyśmy górującą nad miastem Opole wieżę ciśnień. Tę piękną budowlę możemy oglądać do dnia dzisiejszego. Dzięki decyzji włodarzy miejskich, w latach 1893 do 1898 rozpoczęto budowę nowoczesnej na owe czasy sieci wodociągowej z rur stalowych, a w 1898 roku powstał pierwszy specjalistyczny Zakład Wodociągów Miejskich, którego siedziba do dnia dzisiejszego znajduje się przy ul. Oleskiej w Opolu.

W ślad za siecią wodociągową na przełomie XIX i XX wieku magistrat podjął decyzję o budowie sieci kanalizacyjnej. W 1908 roku przy ul. Bończyka uruchomiono oczyszczalnię ścieków typu mechanicznego. Przepustowość oczyszczalni wynosiła 15 tys. metrów sześciennych i w pełni zaspokajała potrzeby mieszkańców.

historia-1.jpeg

Archiwalny obraz siedziby wodociągów - widok od strony Dworca Wschodniego

 

historia-2.jpeg

Archiwalne zdjęcie wieży wodociągowej - widok od strony stadionu Odry Opole