-7.3 °C

Struktura Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników:

Rada Nadzorcza:

Zarząd:

 

Schemat: