22.4 °C

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. wynajmie pomieszczenia o powierzchni 514,66 m² w pawilonie typu Namysłów, położonym w Opolu przy ul. Rataja. Obiekt wyposażony jest w następujące media: co, instalacja wod-kan, energia elektryczna, instalacja antywłamaniowa. W pobliżu znajduje się bezpłatny parking. Informacje szczegółowe o przedmiocie najmu ( w tym możliwości dokonania wizji lokalnej) można uzyskać w siedzibie Spółki, prowadzący sprawę pan Tomasz Andrususzyn, numer telefonu: 77 44 35 508, kom. 606 993 382. Zapraszamy do kontaktu i składania ofert.

Zmiana użytkownika budynku

Kroki związane z zawarciem umowy w przypadku zmiany użytkownika budynku (przez użytkownika rozumie się właściciela budynku lub osobę posiadającą do niego tytuł prawny).

 

1. Dotychczasowy Odbiorca składa wniosek o rozwiązanie umowy, w którym wskazuje swojego następcę - chyba, że woda ma zostać odcięta, a wodomierze mają zostać zdemontowane.2. Nowy klient składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 

Wraz z wnioskiem składasz:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz w przypadku najmu zgoda właściciela nieruchomości na zawarcie umowy

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych:
- akt założycielski wspólnoty
- lista członków
- umowa o zarządzanie