3.1 °C

PRZERWA W DOSTAWIE WODY - W związku z prowadzonymi pracami, w dniu 13.12.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.00-12.00, ul. 1-go Maja 44 b, c, d, od 60 -114 numery parzyste, 147-149 numery nieparzyste. Po zakończeniu prac i wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić czasowe zakłócenia jej jakości. Za utrudnienia powstałe w wyniku prowadzonych prac przepraszamy.

Zmiana użytkownika budynku

Kroki związane z zawarciem umowy w przypadku zmiany użytkownika budynku (przez użytkownika rozumie się właściciela budynku lub osobę posiadającą do niego tytuł prawny).

 

1. Dotychczasowy Odbiorca składa wniosek o rozwiązanie umowy, w którym wskazuje swojego następcę - chyba, że woda ma zostać odcięta, a wodomierze mają zostać zdemontowane.2. Nowy klient składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 

Wraz z wnioskiem składasz:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz w przypadku najmu zgoda właściciela nieruchomości na zawarcie umowy

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych:
- akt założycielski wspólnoty
- lista członków
- umowa o zarządzanie