16.3 °C

Szanowni Państwo informujemy, że uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy przekazywać zapłatę wynikającą z faktur za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Aktualnie jest to Bank Gospodarstwa Krajowego – nr rachunku: 83 1130 1219 0026 3114 8320 0006.  Informacja o zmianie rachunku dołączona jest również do przesyłanych faktur.                   

 

 

 

 

 

 

Zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków

Czynności związane z zawarciem umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków przedstawiają się następująco:

  1. Złóż wniosek o zawarcie umowy w Biurze Obsługi Klienta dołączając:
  1. W Dziale Wodomierzy umów się na montaż wodomierza.