-7.3 °C

Zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków

Czynności związane z zawarciem umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków przedstawiają się następująco:

  1. Złóż wniosek o zawarcie umowy w Biurze Obsługi Klienta dołączając:
  1. W Dziale Wodomierzy umów się na montaż wodomierza.