-7.3 °C

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LXI/690/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków: