3.1 °C

PRZERWA W DOSTAWIE WODY - W związku z prowadzonymi pracami, w dniu 13.12.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.00-12.00, ul. 1-go Maja 44 b, c, d, od 60 -114 numery parzyste, 147-149 numery nieparzyste. Po zakończeniu prac i wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić czasowe zakłócenia jej jakości. Za utrudnienia powstałe w wyniku prowadzonych prac przepraszamy.

Taryfy 2017 - 2018

WiK Opole - wysoka jakość wody w najniższych cenach

Mamy przyjemność poinformować, że od 1 stycznia 2018 roku ceny za wodę i ścieki dla mieszkańców Opola pozostają na poziomie cen z 2017 roku.
Woda dostarczana przez naszą Spółkę mieszkańcom Opola wydobywana jest z jednego z największych w Europie naturalnych zbiorników triasowych wód podziemnych. Charakteryzuje się ona wysoką jakością, a jej parametry są na bieżąco monitorowane przez nasze Laboratorium, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Cena wody w Opolu należy do najniższych spośród wszystkich miast wojewódzkich i jednej z najniższych w kraju. Cena naszej wody, obowiązująca od 2017 roku jest niższa o 22% od średniej krajowej z 2017 roku i o 29% od średniej ceny w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

wyk-1.jpeg

 

wyk-2.jpeg

 

Źródło www.cenywody.pl (dane z dn. 28.11.2017)
 

W dniu 23 października 2017 r. Spółka przedłożyła Prezydentowi Miasta Opola wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Opola oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie części Gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski o jeden rok, tj. na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Obowiązywanie w 2018 roku taryf z 2017 roku zatwierdzone zostało Uchwałą nr LII/1055/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r.


Taryfy 2017-2018:

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Opola oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla części gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:

PDFTaryfy na 2017-2018 - Opole i gminy ościenne.pdf
PDFTaryfy na 2017-2018 - Gmina Turawa.pdf
PDFTaryfy na 2017-2018 wersja skrócona - Opole i gminy ościenne.pdf

 

Archiwum taryf:

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Opola oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gmin: Dąbrowa, Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski od 1 stycznia 2016 r.: