-7.3 °C

Oferta

Oprócz działalności podstawowej obejmującej zaopatrywanie mieszkańców Opola i okolic w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Spółka świadczy również usługi dodatkowe, których listę i cennik można znaleźć poniżej.

Cennik usług dodatkowych – PDF2017.10.13 Cennik usług dodatkowych.pdf

 

Remont, regulacja i legalizacja wodomierzy, usługi instalacyjne i metrologiczne:

Oczyszczanie ścieków dostarczanych do stacji zlewnych, w tym ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków

Badania laboratoryjne:

Pobór i badanie prób ścieków

Usługi wodociągowo – kanalizacyjne:

Usługi montażowo-budowlane i instalacyjne

Wynajem sprzętu: