16.3 °C

Szanowni Państwo informujemy, że uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy przekazywać zapłatę wynikającą z faktur za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Aktualnie jest to Bank Gospodarstwa Krajowego – nr rachunku: 83 1130 1219 0026 3114 8320 0006.  Informacja o zmianie rachunku dołączona jest również do przesyłanych faktur.                   

 

 

 

 

 

 

Przewodnik klienta

 • Podłączenie do sieci kanalizacyjnej w gminach

  12 Maj 2015

  Poniżej przedstawiamy jednostki odpowiedzialne za realizację usług związanych z: wydawaniem warunków, odbiorami przewodów kanalizacyjnych, zawieraniem umów na odbiór ścieków oraz eksploatacją sieci kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach.

 • Zmiana użytkownika budynku

  12 Maj 2015

  Kroki związane z zawarciem umowy w przypadku zmiany użytkownika budynku (przez użytkownika rozumie się właściciela budynku lub osobę posiadającą do niego tytuł prawny).

 • Zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków

  Czynności związane z zawarciem umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków przedstawiają się następująco:

 • Zgłoszenie awarii

  Zdarzyła Ci się awaria instalacji wodnej w domu? Dostałeś z tego tytułu duży rachunek za wodę i ścieki?