3.1 °C

PRZERWA W DOSTAWIE WODY - W związku z prowadzonymi pracami, w dniu 13.12.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.00-12.00, ul. 1-go Maja 44 b, c, d, od 60 -114 numery parzyste, 147-149 numery nieparzyste. Po zakończeniu prac i wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić czasowe zakłócenia jej jakości. Za utrudnienia powstałe w wyniku prowadzonych prac przepraszamy.

Wnioski do pobrania

Informujemy, że od dnia 16.06.2016 r. obowiązują nowe formularze i wnioski, do pobrania poniżej.

 

I - Wnioski dla Klientów:

 1. Wniosek o wydanie informacji o istniejącym uzbrojeniu wod.-kan.:
 2. Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków oraz warunków technicznych podłączenia:
 3. Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków w celu wykonania adaptacji strychu:
 4. Wniosek o zawarcie umowy o (nowe podłączenie):
 5. Wniosek o zawarcie umowy o (zmiana użytkownika budynku):
 6. Wniosek o rozliczanie bezpowrotnie zużytej wody na podstawie wodomierza dodatkowego:
 7. Wniosek o rozliczanie ujęcia własnego:
 8. Wniosek o zawarcie umowy odbioru ścieków w gminach:
 9. Wniosek o rozwiązanie umowy:
 10. Wniosek o zlecenie wykonania robót przyłączeniowych:
 11. Wniosek o zlecenie wykonania usługi:

 

II - Pliki dla Geodetów:

Instrukcja sporządzania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej infrastruktury wod.-kan. będących własnością lub przekazywanych Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.:

 1. Instrukcja QSA/08/TT:
 2. Załącznik nr 1 do QSA-08-TT:
 3. Załącznik nr 2 do QSA-08-TT:
 4. Załącznik nr 3 do QSA-08-TT:
 5. Pliki wsadowe:
 6. Słowniki danych:

Ponadto pragniemy zaznaczyć, iż warunki techniczne podłączenia do kanalizacji deszczowej oraz stosowne uzgodnienia, wydaje Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opole.