Woda
z głębi ziemi
Tworzymy odpowiedzialny biznes
Misja

Zarząd Spółki WiK ustanowił w celu realizacji przyjętych strategii i zadań statutowych Spółki swoją Misję i Politykę w zakresie jakości i ochrony środowiska, które odnoszą się wprost do podstawowych wartości istotnych dla naszej firmy tj. jakość świadczonych usług i ochrona środowiska i opierają się na oczekiwaniach wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Spółki ,a więc: właściciela, rady nadzorczej, klientów oraz instytucji współpracujących z WiK.

Być niezawodnym dostawcą wody i odbiorcą ścieków stosującym nowoczesne, chroniące środowisko technologie.